Комплект от изделия предназначени за безопасно изхвърляне на насипни строителни отпадъци при строителство и ремонт на сгради.

Освен продажба предлагаме и отдаване на сметопроводите под наем!

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас. В раздела Файлове може да намерите Брошура за сметопроводи Müba и Техническо упътване за тяхната употреба.