Механично свързване на армировката може да се осъществява с т.нар. муфи за снаждане. Директно влагане без специална подготовка. Идеален продукт за хоризонтални или вертикални челни свръзки на армировка за тежки натоварвания, снаждане на огънати пръти или нерезбованa чакаща армировка.

Муфи за снаждане на арматура

Влагането на подобни изделия води до:

  • ускоряване на строителния процес
  • оптимизация на разходите
  • олекотяване на конструкцията
  • надеждна свръзка с устойчиво поведение
  • пълно пренасяне на натоварванията
  • висока якост на опън

С муфите за снаждане на армировката се избягват заварките на арматурните пръти, които променят структурата на метала в зоната на заваряване и създават предпоставка за компрометиране на връзката. Ефективно намаляват количеството необходима армировка в зоната на снаждане.

Предлагат се в три основни варианта:

  • с резба – с валцована резба, без струговане и отслабване на сечението.
  • с напречни крепежни болтове – осигуряват снаждане посредством болтове в случаите, в които оформянето на резба върху армировката е невъзможно или когато армировката е като предварително заготвен скелет и снажданите пръти не могат да се въртят за да се стегне резбата.
  • с фасонни парчета с винтови връзки впресовани към арматурните пръти.

В раздела Файлове може да намерите каталозите Системи за снаждане на армировка - муфи с резба и Системи за снаждане на армировка - муфи с крепежни болтове, както и пълния Продуктов каталог на фирма Terwa. За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас.