Богат набор профили за дилатационни фуги за индустриални съоръжения, сгради с висока етажност и мостови конструкции. Съвместимост с всякакви покрития (замазка, естествен камък, отлят камък, бетон и др.). Разнообразие от материали и конструктивни елементи.

Подходящи за употреба в сеизмични райони и райони с миннодобивна промишленост и/или с пропадане на земни слоеве. Здрава, несложна конструкция с максимално опростен монтаж и поддръжка.

  • Специален клас фуги поемащи движения от 50 мм до 165 мм в надлъжно направление на конструкцията на мостове, пътища и във високото строителство. С профилиран еластомерен слой или рифелована алуминиева плоча и вградени вулканизирани стоманени профили, гарантиращи здравината на преходния профил.

  • Сеизмични фуги, които поемат значителни хоризонтални и вертикални деформации.

За повече техническа информация и консултации, моля, свържете се с нас. Копие от каталога са данни за дилатационните фуги на фирма Deflex, можете да изтеглите от тук или от раздел Файлове. Копие от каталога на фирма Gumba с данни за фугите за мостове може да изтеглите от тук на български или английски и немски език, както и да го намерите в раздел Файлове.