Бърз и икономичен за използване кофраж за кръгли колони. Осигурява перфектна видима бетонова повърхност. Тръбите могат да се съхраняват на открито, без да се уврежда качеството им. Монтажът при всякакви климатични условия е безпроблемен.

Гарантирана оптимизацията на строителния процес – няколко колони могат да бъдат излети едновременно, не е необходимо почистване и обръщане на кофража, не се изискват кофражни масла или освобождаващи агенти, нито е необходим кран. Благодарение на интегрирания цип колоните се събличат лесно за секунди.

По желание, чрез влагане в кръглия кофраж на специална вложка от стиропор могат да се доставят кофражи за колони с всякакви форми.

  • произвеждат се във всякакви дължини
  • диаметри от Ø150 mm до Ø1.200 mm
  • бетоновата повърхност може да е идеално гладка или структурирана
  • максимално време за производство 2-3 работни дни
  • изключително леки
  • лесни за употреба, съхранение, транспортиране и монтаж

Може да изтеглите продуктовия каталог за Кофражни системи на английски или немски език. За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас.