МАГЕКС·В· предлага на българския строителен пазар богат набор от високотехнологични продукти на водещи европесйки производители:

  • Армировъчни фиксатори от пластмаса, фазербетон и метал.
  • Строително оборудване: фасадни скелета, алуминиеви подвижни скелета, временни сметопроводи, строителни колички и др
  • Армирани и неармирани еластомерни лагери и фуги за мостове и сгради, хлъзгащи се лагери, лагери гърнета, сферични лагери, деформационни фуги за мостове
  • Системи за оставащ кофраж и други строителни технологии
  • Предпазни и обезопасителни мрежи за строителството, индустрията, спорта и бита
  • Архитектурни и сеизмични фуги
  • Водоспиращи ленти
  • Професионални ръчни инструменти с най-високо качество – арматурни ножици, клещи и много други
  • Бентонитни изделия
  • Професионални ръчни помпи и пръскачки за строителството и индурстрията

Всички наши изделия може да намерите в нашата търговско-складова база в c. Казичане, където ще получите цялостна консултация. Фирмата разполага и със собствен транспорт, с който може да поеме голяма част от директните доставки.