Тази статия е публикувана в Брой 23, 2011 г. на Вестник Строителство Градът.

При изграждане на множество монолитни стоманобетонни конструкции като подпорни стени, стени на сутерени на сгради, метротунели, резервоари на пречиствателни станции и други подобни се налага да се обърне специално внимание на уплътняване на тръбичките, през които минават кофражните шпилки. В тази публикация ще разгледаме множество решения, които в зависимост от конкретните изисквания на проекта, гарантират водоплътността на това уязвимо място в стоманобетонната конструкция.

Тръбичката, през която минава кофражната шпилка, освен основното предназначение да осигури безпроблемен демонтаж на шпилката, изпълнява и ролята на фиксатор, който гарантира проектната дебелина на стената. Ето защо в нашето изложение ще се говори за тръбни стенни фиксатори.

Фиг. 1
Фиг. 2

Класическият и много сигурен и доста скъп начин за уплътняване на тръбен стенен фиксатор е чрез използване на чугунена муфа с водна бариера (Фиг. 1), която прекъсва шпилката и тръбата и остава вградена в конструкцията. В този случай тръбичката се затваря с пластмасова тапа и само конуса се замазва с разширяващ се циментов разтвор. Друг начин е чрез използване на тръбен стенен фиксатор с конусовидна форма (Фиг. 2), който се избива от стената и полученият конусообразен отвор се запълва с набъбващ циментов разтвор M-Bed. В някои случаи поради проектни изисквания не се допускат използване на PVC тръби. Тогава се използват тръби от фазербетон (Фиг. 3). Пластмасовите конуси в този случай се демонтират, а тръбата се инжектира изцяло с M-Bed или се запечатва от двата края с фезербетонова тапа (Фиг. 4). При по-дебели конструкции е възможен и вариант комбинация от PVC и фазербетонови тръби (Фиг. 5).

Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
Фиг. 6

В отделни случаи отпечатъците от демонтираните PVC конуси се замонолитват с конуси от фазербетон посредством специално лепило (Фиг. 6). По този начин се повишава сигурността на връзката и се съкръщава
времето за изпълнението ѝ.

Много важен момент в изпълнението на тръбните фиксатори и тяхното надеждно подсигуряване срещу проникване на вода е подбора на най-подходящите материали, от който да се направят тези канали. Ние ще ви предложим някои от продуктите на фирма Reuss-Seifert, които могат да гарантират много добро качество.

Фиг. 7

Фирма Магекс-В ЕООД разработи и тества специален вариант на система за уплътняване на тръбни стенни фиксатори състоящи се от PVC тръба с по-дълбоки конуси, накрайници предпазващи да не протече вода по външния контур на тръбата, подсигуряваща тапа и подмазване на конусите с набъбващ разтвор M-Bed (Фиг. 7). Поради много добрите си технически показатели подсигуряващи воден напор над 40 m и сравнителни ниската цена, това решение намери масово приложение в строителството на Пристанище Бургас, стотици хидротехнически съоръжения, ВЕЦ и пречиствателна станция. Подробно описание на тази технология може да намерите в раздел Файлове/Технологии.