Тази статия е публикувана в Брой 19, 2011 г. на Вестник Строителство Градът.

При изграждането на стоманобетонни сгради и съоръжения винаги се налагат технологични прекъсвания на конструкцията. В тези места се получават т. нар. работни фуги, в които няма деформации, но общата плът на бетона е прекъсната. При строителството на по-големи и сложни сгради пък проектно се залагат деформационни фуги, които да поемат всички деформации на конструкцията в резултат на слягане, различни натоварвания или земетръс.

Работните и деформационни фуги на всички конструкции са твърде уязвимо място и когато са изпълнени некачествено и без нужното внимание, при въздействието на повърхностни или подпочвени води се създава ситуация, при която части от сградата могат да станат неизползваеми и дори да доведат до компрометиране на цялата конструкция.

В тази публикация ще предложим част от много широката гама от водоспиращи ленти производство на фирма BESAPLAST – Германия. Като правило фирмата предлага решения за всички възможни случаи за хидроизолиране на работни и деформационни фуги.

В зависимост от случаите, при които ще работи водоспиращата лента: какъв е водният напор, какъв е химичният състав на течността, каква е динамиката на конструкцията, колко е широка деформационната фуга и т.н. се подбират различните ленти. Широчината на лентата е основно функция на очаквания воден напор. Вида на материала зависи от химичните въздействия и вибрациите на конструкцията. Дизайна на самата лента зависи от специфичните условия на работа, изискванията на конкретния обект и т.н.

Повече информация може да намерите в Водоспиращи ленти или в страницата на нашия партньор www.besaplast.de.

Профили за работни фугиПрофили за деформационни фугиСпециални профили