Лагерът гърне е познат, широко употребяван и доказал се в годините тип лагер.

Посредством система от един неармиран еластомерен лагер (естествен каучук) в затворена отвсякъде стоманена форма (гърне) е възможно да се пренасят големи вертикални натоварвания върху сравнително малка площ. Размерите на лагерите гърнета зависят, освен от допустимото напрежение на натиск за еластомера, преди всичко от допустимото напрежение на натиск за бетона.

Деформации, които поемат лагерите гърнета

Различните типове лагери (всестранно хлъзгащи, напречно фиксирани, фиксирани във всички посоки) се определят от конструкцията на капака на гърнето. Хлъзгащата част се състои от вградена в капака на гърнето тефлонова шайба с гнезда за смазката и полиран лист от неръждаема стомана клас 1.4404.

Секционен разрез на лагер-гърне
тип TF
Сглобен лагер-гърне TGe със защита
на хлъзгащите се елементи
Секционен разрез на лагер-гърне
тип TGe

За повече техническа информация и консултации, моля, свържете се с нас. Копие от каталога на фирма Gumba, може да изтеглите от тук на български или английски и немски език, както и да го намерите в раздел Файлове.