Армирани еластомерни лагери
Неармирани еластомерни лагери
Хлъзгащи се лагери
Лагери гърнета
Сферични лагери