Изолационните яки/маншети уплътняват сигурно срещу висок воден стълб всякакви тръби, тръбопроводи и кабелни трасета изработени от пластмаса, стомана, фиброцимент и керамична глина. Навсякъде, където тръби или други канали преминават през бетонни конструкции отворите трябва да бъдат запечатани срещу навлизане на вода и/или налични газове като метан или радиоактивен радон, които понякога присъстват в почвата.

Тъй като материалите на тръбите и тръбопроводите имат различни свойства от бетона и последният се свива по време на втвърдяване, съществува риск от циркулация в точките на пресичане на тръбите и тръбопроводите и бетона. Водата или газовете могат да навлязат в сградата по стената на тръбата и да създадат риск от увреждане на конструкцията или дори за здравето на хората в сградата. Благодарение на лесните за монтаж уплътняващи яки/маншети, критичните преходи са надеждно изолирани срещу подпочвени води, газове и вода под налягане.

Можем да доставим уплътняващи маншети във всички обичайни номинални размери на тръби или да обсъдим технология за решение на Вашите технически проблеми, разчитайки на капацитета на нашите доставчици.

Най-често доставяни размери:

доставяни размери
RO 50 – за тръба с външно Ø 50 mm
RO 90 – за тръба с външно Ø 90 mm
RO 110 – за тръба с външно Ø 110 mm
RO 160 – за тръба с външно Ø 160 mm

За повече техническа информация и консултации, моля, свържете се с нас.