Ламаринената лента за бетонови конструкции свързва по водонепропусклив начин два компонента разделени чрез строителна фуга. При изграждането на резервоари фугиращият ламаринен лист се закрепва към армировката на подовата плоча по такъв начин, че част от листа излиза от първата излята подова плоча за да може да бъде вграден при последващото бетониране в издигащите се стени. За други компонентни връзки (напр. стена-стена), ламаринената лента може да има различни форма, адаптирана към предназначението.

В зависимост от изискванията на конкретния обект се предлагат и варианти с бентонитно покритие в допълнение към обикновения лист ламарина. Свързването на два ламаринени листа става посредством заваряването им или захващане със специални скоби, така че да няма размествания или протичане по време на бетонирането.

Връзката във фугата не е еластична – за водонепропускливи дилатационни фуги между бетонни компоненти се използва дилатационна водоспираща лента (от PVC, еластомер или полиетилен).

поцинкованичерен метал
 0,6 x 100 mm/ролка 30 m 1,5 x 250 mm/ролка 30 m
0,6 x 125 mm/ролка 30 m 1,5 x 300 mm/ролка 30 m
 0,6 x 150 mm /ролка 30 m2,0 x 200 mm/ролка 30 m
 0,6 x 200 mm/ролка 30 m2,0 x 250 mm/ролка 30 m
 0,6 x 300 mm/ролка 30 m2,0 x 300 mm/ролка 30 m
2,0 x300 mm/ролка 30 mсъединителни скоби

За повече техническа информация и консултации, моля, свържете се с нас.