От PVC, PE и еластомери
Бентонитни ленти
Метални ленти
За преминаващи тръби