Кофражни шпилки специално разработени за употреба при армиран бетон. Сигурен начин за свързване на стенния кофраж, както и надеждно решение когато имате нужда от свръзка с резба, която дава възможност за използване на гайки и муфи. Напълно съвместими с аксесоарите от същата гама, които предлагаме (крилчати гайки, гайки с планки, водни бариери). Якостта на целия компплект (шпилка с гайки/водни бариери) по подразбиране е тази на свързващата шпилка.

  • резбовани по цялата си дължина
  • валцована, непрекъсната, дясна DYWIDAG резба, самопочистваща се, с едра стъпка, много здрава, позволява лесно използване на обекта
  • диаметър – DG 15/17
  • стандартна дължина от 6 m
  • могат да бъдат нарязани на дължини по индивидуален размер на клиента

Шпилките са тествани изрично от Българския научноизследователски строителен институт (НИСИ) и окомплектовани с всички необходими сертификати от изпитания със следните показатели:

Допустими стойности съгласно БДС EN ISO 6892-1:2020: ≥ 140 kN
Якост на опън при тестване: 155 kN
Метод на тестване
съгл. БДС EN ISO 6892-1:2020 „Метални материали. Изпитване на Опън. Част 1.“

За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас.