Бетоновите фиксатори за арматура са произведени от циментов разтвор подобрен с епоксидни смоли и пластификатори и армиран с фибри, т. нар. фибробетон или фазербетон. Бетоновите фиксатори се делят на две основни подгрупи – линейни и точкови.

Линейни бетонови фиксатори

с триъгълна, квадратна, Т-образна и кръгла формазмиевидни и дъговидниза вертикална армировка

за тежки натоварвания
за обекти със специфични условия на експлоатация
за бетоново покритие от 20 до 80 mm
дължина 1 m

за тежки натоварвания
за обекти със специфични условия на експлоатация
с или без допълнителен релеф за по-добро вграждане в бетона
за бетоново покритие от 25 до 50 mm
дължина на змиевидните 0,8 m или 1 m
дължина на дъговидните
0,25 m или 0,33 m


за тежки натоварвания
за тунелното строителство
за обекти със специфични изисквания
със специално вградени фиби и телове за прикрепване към вертикална армировкa
къси профили с дължина 0,18 m или 0,33 m
за бетоново покритие
от 20 mm до 60 mm

Точкови бетонови фиксатори

за няколко бетонови покритияс вградени куки и телчетас пластмасови щипки

за 1, 2 или 3 бетонови покрития
за единично покритие –
от 20 mm до 100 mm
за две покрития – от 15/20 mm до 55/65 mm
за три покрития –
от 20/25/30 mm до 45/55/60 mm
за тежки натоварвания
за обекти със специфични условия на експлоатация

за 1, 2 или 3 бетонови покрития
с вградени телчета и метални куки за надеждно прикрепване
варианти с малка контактна повърхност
специални фиксатори за тунелното строителство
за тежки натоварвания
за обекти със специфични условия на експлоатация

с вградени пластмасови щипки и телчета с ушички за здраво закрепване към армировката
множество различни дизайни на контактната повърхост – 1-точков, 3-точков контакт, 4-точков контакт, плътна квадратна основа, плътна кръгла основа
за бетонови покрития от 15 mm до 75 mm
за тежки натоварвания
за обекти със специфични условия на експлоатация

Други изделия от/за фазербетон

  • фазербетонови тръби за кофражни шпилки
  • тапи, лепила и др. консумативи за водоплътното им осигуряване

Може да изтеглите продуктовия каталог за Бетонови фиксатори на английски или немски език. В раздел Файлове може да намерите пълния Продуктов каталог на фирма Nevoga. За повече техническа и ценова информация, моля, свържете се с нас.