Besagroup Logo

Leschuplast GLT e част от немската корпоративна група BESAGRОUP – общност от независими индустриални производители на продукти от пластмаси и каучук с приложение в инфраструктурното и гражданско строителство.

Leschuplast GLT е специалист в производството на армирани и неармирани еластомерни лагери/опори, лагеруващи системи и хидроизолационни системи за сгради.

Адрес:Linderhauser Str. 135
42279 Wuppertal
GERMANY
тел.:+49 202 75886 0
факс:+49 202 75886 90
Internet:www.leschuplast.de
e-mail:info@leschuplast-glt.de