slice-0-0.png slice-0-1.png slice-0-2.png
slice-1-0.png slice-1-1.png slice-1-2.png
Зареждане на начална страница
Предлаганите от нас продукти
Кратка информация и история за Магекс-В ЕООД
Нашите бизнес партньори
Нашите дистрибутори и магазини в страната
Предстоящи събития
Документи и каталози за сваляне
Работа в Магекс-В
Контакти

Страницата e обновена на:
25.02.2022 г.

Продукти

Nevoga/Nevoga_prod_small.jpg
 • Армировъчни фиксатори от пластмаса, бетон и метал

 • Пластмасови летви и профили

 • Кутии за чакаща армировка

 • Кофраж за кръгли колони

 • Технически изделия и консумативи

Към продуктите на Nevoga >
Plakabeton/Plakabeton_small.jpg

Технически изделия:

 • Кутии за чакаща армировка

 • Муфи за снаждане на армировка

 • Изделия за прекъсване на температурни мостове

 • Фуги за тежконатоварени бетонови настилки

 • Дюбели за пренасяне на натоварвания при деформационни фуги и др.

Към продуктите на Plakabeton >
Muba/Muba_small.jpg
 • Фасадни и работни скелета

 • Временни сметопроводи

 • Строителни колички

 • Строително оборудване и други

Към продуктите на Müba >
Huck/HUCK_small.jpg
 • Предпазни и обезопасителни мрежи за строителството

 • Мрежи за индустрията и бита

 • Спортни мрежи

 • Мрежи за оборудване на детски площадки

Към продуктите на Huck >
Deflex-Besaplast/Deflex_small.jpg
 • Архитектурни фуги

 • Деформационни фуги

 • Сеизмични фуги

Към продуктите на Deflex >
Deflex-Besaplast/Besaplast_small.jpg
 • Водоспиращи ленти

 • Профили за фуги

Към продуктите на Besaplast >
Gumba/Gumba_small.jpg
 • Еластомерни лагери за мостове

 • Опорни структури

 • Фуги за мостове

Към продуктите на Gumba >
Leschuplast/Leschuplast_small.jpg
 • Армирани и неармирани еластомерни лагери за сглобяем стоманобетон

 • Хръзгащи се лагери

Към продуктите на Leschuplast >
VBW/VBW_small.jpg

Ръчни професионални инструменти:

 • Арматурни клещи

 • Арматурни ножици

 • Комбинирани клещи

 • Отвертки и други

Към продуктите на VBW >
Gloria/Gloria_small.jpg

Ръчни помпи и пръскачки за:

 • Индустрията и занаятите

 • Строителството

Към продуктите на GLORIA >
Stahlwille/Stahlwille_small.png

Stahlwille - Under construction!

Към продуктите на Stahlwille >
Tradecc/Tradecc_small.png

Tradecc - Under construction!

Към продуктите на Tradecc >
slice-3-0.png slice-3-1.png slice-3-2.png
slice-4-0.png slice-4-2.png
slice-5-0.png slice-5-1.png slice-5-2.png